Galeria DA CAPO


new

Witaj w świecie drewnianych instrumentów muzycznych

klawikordów :: klawesynów :: fortepianów :: pianin :: graczy

W naszej galerii możesz zamówić klawesyn, przeprowadzić kompleksową konserwację fortepianu (ze szczególnym uwzględnieniem tych najstarszych, całkowicie drewnianych), a także kupić miniaturowy, wykonany ręcznie według naszego pomysłu, instrument muzyczny o nazwie GRACZ.

Poszukaj GRAJĄCEGO PREZENTU na miarę własnych potrzeb i dołącz do grona naszych zadowolonych KLIENTÓW.

Welcome to the world of wooden musical instruments

clavichords :: clavecins :: pianos :: players

In our workshop you may order a harpsichord, a  thorough conservation of your piano (including the oldest made entirel of wood), buy a handcrafted PLAYER - a minature instrument conceived according to our own idea.

Find a PLAYER GIFT of your own liking and join the club of our satisfied CUSTOMERS.

  

Witold Skocz     Ilona Malinowska-Skocz

 Załoga "da capo" - od 1993 r. nadal razem

 All our hands - ever since "da capo"

 ZAPRASZAMY !!!

 WE INVITE YOU !!!


31-422 Kraków, ul. Strzelców 14
tel. (012) 413-90-31
e-mail: dacapo@galeria-dacapo.com