Galeria DA CAPO


new

 WITAJ W KRAINIE GRACZY

"Galeria Grającego Prezentu" poleca ponad 20 modeli miniaturowych instrumentów muzycznych o nazwie GRACZ.

GRACZ  to podróżnik z KRAINY FANTAZJI, który pojawia się na Ziemi od najdawniejszych czasów,
by towarzyszyć człowiekowi.
W kulturach pierwotnych był drewniany i bardzo prosty. W IX wieku na Jawie, odlany z brązu, nosił imię -
SARON. XVIII-wieczni KRONIKARZE opisali go jako instrument z klawiaturą. Jego imię brzmiało wtedy -
PANTALEON.
GRACZ  podobnie jak SARON  jest metalofonem. Posiada też klawiaturę i mechanizm młoteczkowy. Spotyka
się go w dwóch wersjach melodycznych - dur (srebrzyste płytki) i moll (złociste).

Wykorzystajcie okazję by posłuchać opowieści GRACZA o miejscach i czasach, w których żył oraz o ludziach,
których spotkał. Być może dokładniej wsłuchacie się w siebie przy jego akompaniamencie.

Obudź GRACZA  potrząsając  nim lekko!

O tym jak powstaje "GRACZ":

Każda płytka jest przycinana ręcznie, a następnie wygładzana w celu uzyskania czystego dźwięku o właściwej
wysokości.
Zawieszenie sztabek minimalizuje efekty niepożądanego tłumienia co pozwala na wydobycie maksymalnego
brzmienia z najmniejszego nawet instrumentu. Pomysł ten został zaczerpnięty z najdawniejszych tradycji
znanych nam kultur.

Zastosowany w niektórych modelach "GRACZY" mechanizm młoteczkowy jest konstrukcją dwudźwigniową.
Reguluje się go poprzez stosowanie podkładek skórzanych i sukiennych o odpowiedniej grubości.
Ten typ mechanizmu zachwycił J.S. BACHA w pierwszej połowie XVIII wieku, a w nieco bardziej rozwiniętej
postaci jest stosowany w fortepianach po dziś dzień.
Pozorna prostota "GRACZY", gwarantująca ich trwałość i precyzyjne działanie jest swoistą syntezą myśli
wielu pokoleń, a do osiągnięcia była możliwa dzięki całkowicie ręcznemu wykonaniu i indywidualnemu podejściu do każdego z egzemplarzy.
 

WELCOME TO THE LAND OF PLAYERS

"Gallery of a Playing Gift" offers above 20 models of miniature musical instruments called PLAYER.

PLAYER is a traveller in the FANTASY LAND who appeared on the Earth in time immemorial to accompany man.
In primeval culture, it was made of wood and was quite simple. However, on Jawa, it was called SARON
and made of bronze in the 9th century. The 18th century Chroniclers described it as an instrument with
a keyboard. It was called PANTALEON at that time. The PLAYER, similary to the SARON, is a metallophone.
It also has a keyboard and a hammer mechanism. It is constructed in two melodic versions: either major (with
silver plates), or minor (with gold plates).

Please use this opportunity to hear the stories of the PLAYER, as well as of the places and times in which it thrived,
and people it came across. It is possible that you may hear better yourselves at its accompaniment.

Wake up the PLAYER shaking it slightly!

How a Player is made:

Each plate is hand-cut and polished to obtain pure sound with suitable key. The bar suspension reduced
the undesirable attenuation effects which allowed to obtain a maximum sound even from the smallest instrument.
This idea was derived from the oldest tradition of the cultures known to us.

The hammer mechanism applied in certain  PLAYER models is a two-lever structure. It is adjusted by leather
and felt pads with the necessary thickness. This type of mechanism impressed J.S. Bach in the first half of the 18th
century, and it is used in pianos in a more extended form. The apparent simplicity of PLAYERS guaranteeing their
durability and precise operation is a particular synthesis of the thought of many generations and it was possible
to achieve it owing to complete manual production and individual approach to each copy of the instrument.

Gracz
wymiary: 13 cm x 9 cm x 4 cm

Player
size: 13 cm x 9 cm x 4 cm

Gracz
wymiary: 21,5 cm x 15,5 cm x 9,5 cm

Player
size: 21,5 cm x 15,5 cm x 9,5 cm

Gracz
wymiary: 15 cm x 13 cm x 7 cm

Player
size: 15 cm x 13 cm x 7 cm
Gracz
wymiary: 25,5 cm x 15 cm x 20 cm

Player
size: 25,5 cm x 15 cm x 20 cm
Gracz
wymiary: 10 cm x 10,5 cm x 5,5 cm

Player
size: 10 cm x 10,5 cm x 5,5 c
Harfa mała
wymiary: 31 cm x 19 cm

A little harp
size: 31 cm x 19 cm
Pionin
wymiary: 29 cm x 17 cm x 17 cm

Player
size: 29 cm x 17 cm x 17 cm
Klawicymbał
wymiary: 45 cm x 20 cm x 12 cm

Player
size: 45 cm x 20 cm x 12 cmKażdy GRACZ jest pakowany w specjalnie dopasowane pudełko.

 

Every PLAYER is packed into indyvidual box.< powrót do menu >

31-422 Kraków, ul. Strzelców 14
tel. (012) 413-90-31
e-mail: dacapo@galeria-dacapo.com