Galeria DA CAPO


new


 GALERIA INSTRUMENTÓW

klawesyny :: klawikordy :: szpinety
 

 GALLERY OF INSTRUMENTS

harpsichords :: clavichords :: spinets
Klawesyn zbudowany w
"da capo" w 1995 roku

Clavecin built in "da capo" in 1995

 

Klawesyn zbudowany w
"da capo" w 1987 roku

Clavecin built in "da capo" in 1987


Klawesyn zbudowany w
"da capo" w 1989 roku

Clavecin built in "da capo" in 1989 Klawikord  model "Leonardo"
wymiary: 84,5 cm x 45 cm
do sprzedania w cenie: 5.500 PLN

Clavichord  model "Leonardo"
size: 84,5 cm x 44 cm
for sale for: 5.500 PLN
 

 Klawesyn  model "Tristan"
wymiary: 92 cm x 45 cm
do sprzedania w cenie: 4000 PLN

Harpsichord  model "Tristan"
size: 92 cm x 44 cm
for sale for: 4000 PLN
 Szpinet model "Orlando"
wymiary: 65 cm x 40 cm 
do sprzedania w cenie: 2000 PLN

Spinet model "Orlando"
size: 65 cm x 40 cm
for sale for: 2000 PLN

 Szpinet model "Izolda"
wymiary: 196 cm x 78 cm
do sprzedania w cenie: 20.000 PLN

Harpsichord model "Izolda"
size: 196 cm x 78 cm
for sale
for: 20.000 PLN


Instrumenty budujemy wg samodzielnie sporządzonych planów, uwzględniając wszelkie potrzeby klientów.

Wykorzystujemy wyłącznie materiały naturalne, prace wykonujemy całkowicie ręcznie.

 

We built instruments by hands using only natural materials.

We follow our own plans to comply with every wish of a Customer.

< powrót do menu >

31-422 Kraków, ul. Strzelców 14
tel. (012) 413-90-31
e-mail: dacapo@galeria-dacapo.com