Galeria DA CAPO


new

Galeria Grającego Prezentu

Gallery of a Playing Gift

 

 

Galeria instrumentów

Gallery of Instruments

 

 

Konserwacja instrumentów

Conservation of instruments

 

 

Klawikordy, wirginały, szpinety, klawesyny, fortepiany
J.C. Neupert

Clavichords, virginals, spinets, harpsichords, fortepianos
J.C. Neupert

31-422 Kraków, ul. Strzelców 14
tel. (012) 413-90-31
e-mail: dacapo@galeria-dacapo.com